Giá Đặc Biệt Đi Đà Nẵng, Nha Trang

Các mức giá ưu đãi đặc biệt cho hành trình giữa Hà Nội/ TP. Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng, Nha Trang và hành trình từ Huế đi Hà Nội

Từ Đến Giá một chiều
(chưa gồm thuế, phí)
Giá một chiều
(đã gồm thuế, phí)
Xuất vé Ngày bay Loại giá vé
Tp. Hồ Chí Minh Nha Trang 299.000 VND 458.900 VND 23/12/16-31/03/17 23/12/16-20/01/17
28/01/17-28/01/17
01/02/17-31/03/17
Tiết kiệm đặc biệt
Nha Trang Tp. Hồ Chí Minh 299.000 VND 458.900 VND 23/12/16-31/03/17

23/12/16-30/01/17
06/02/17-31/03/17

Tiết kiệm đặc biệt
Tp. Hồ Chí Minh Đà Nẵng 399.000 VND 568.900 VND 23/12/16-31/03/17 23/12/16-20/01/17
28/01/17-28/01/17
01/02/17-31/03/17
Tiết kiệm đặc biệt
Đà Nẵng Tp. Hồ Chí Minh 399.000 VND 568.900 VND 23/12/16-31/03/17 23/12/16-30/01/17
06/02/17-31/03/17
Tiết kiệm đặc biệt
Hà Nội Đà Nẵng 399.000 VND 568.900 VND 23/12/16-31/03/17 23/12/16-28/01/17
02/02/17-31/03/17
Tiết kiệm đặc biệt
Đà Nẵng Hà Nội 399.000 VND 568.900 VND 23/12/16-31/03/17 23/12/16-30/01/17
02/02/17-31/03/17
Tiết kiệm đặc biệt
Hà Nội Nha Trang 699.000 VND 898.900 VND 23/12/16-31/03/17 23/12/16-28/01/17
02/02/17-31/03/17
Tiết kiệm đặc biệt
Nha Trang Hà Nội 699.000 VND 898.900 VND 23/12/16-31/03/17 23/12/16-30/01/17
02/02/17-31/03/17
Tiết kiệm đặc biệt
Huế Hà Nội 399.000 VND 568.900 VND 23/12/16-31/03/17 23/12/16-31/03/16 Tiết kiệm đặc biệt

Ghi chú:

  • Thuế, phí có thể thay đổi tại thời điểm đặt chỗ.
  • Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá vé cao hơn có thể được áp dụng.